Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 33 ve volebním období 2022 - 2026

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 26. 2. 2024 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

RM 33 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 26.02.2024

 

2.

FINANCE

2/1

Rozpočtová opatření 2023

2/2

Rozpočtová opatření 2024

2/3

Odměňování neuvolněných zastupitelů

2/4

Odměny nečlenům zastupitelstva - předsedům Osadních výborů a členům komisí

 

3.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

3/1

Výroční zpráva MKN za rok 2023

3/2

Výroční zpráva MMUZ za rok 2023

3/3

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2023

3/4

Schválení účetních odpisů PO na rok 2024

3/5

Rezignace a jmenování nového člena Školské rady při ZŠ Komenského

3/6

Rezignace člena Dozorčí rady Městského klubu v Novém Městě nad Metují

3/7

Žádost o dotaci na Příměstské tábory MC Na zámečku o.p.s.

3/8

Konkurzní řízení na pozice ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem

 

4.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

4/1

Prodej pozemku p. p. č. 549/58 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Náchodská

4/2

Prodej části pozemku p. p. č. 1798/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Popluží

4/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - p. p. č. 658/3, 658/9, 728/22, 2071/1

v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kasárenská, Přibyslavská

 

5.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

5/1

Záměr změnit smlouvu o výpůjčce HOVRCH, z. s.

5/2

Záměr změnit smlouvu o nájmu HYLENA-KOBERCE s.r.o.

5/3

Zápis z 11. zasedání Komise bytové ze dne 14.02.2024

 

6.

ROZVOJ

6/1

Program objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují

6/2

Servisní smlouva - semafory U Papežů (SSZ)

6/3

Dodatek č. 2 ke SOD - PD Revitalizace parkoviště Farská zahrada

6/4

Dodatek č. 1 - Dům zdraví

6/5

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 638/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

6/6

Umístění dopravního zrcadla - Spy, Vl. Moravce

6/7

Příkazní smlouva na archeologický dozor ul. U Zázvorky

6/8

Vybudování prostor pro 2 dětské skupiny v č. p. 22, Stará škola v Krčíně

6/9

Smlouvy o připojení el. zařízení k DS - navýšení proudu rozvaděčů VO v ul. Na Františku a v ul. U Lípy

 

7.

RŮZNÉ

7/1

ZM 10 dne 07.03.2024 - program

7/2

Rezignace člena OV Vrchoviny volební období 2022 - 2026

7/3

Nové znění Pravidel pro přípravu, předkládání a vyhotovování smluv

7/4

Memorandum o spolupráci školy s místní samosprávou

7/5

Smlouva o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele

7/6

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 89/2023 ze dne 25.05.2023

7/7

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

7/8

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb provozování el. nástroje pro zadávání VZ eGORDION® ze dne 01.03.2012

7/9

Akce "Ukliďme Česko" - jarní úklid našeho města

7/10

Den pro rodinu - projekt KHK se spoluúčastí

7/11

Zápis č. 1/2024 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 15.02.2024

7/12

Zpráva o kontrolách a auditech kontrolora-interního auditora v roce 2023

7/13

Směrnice o provádění finanční kontroly

7/14

Otevřený dopis ZM - Žádost o projednání na jednání ZM dne 07.03.2024

 

8.

DISKUSE

 

Ing. Milan Slavík v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 22.02.2024

 

 


Příloha

Vytvořeno: 4. 1. 2024
Poslední aktualizace: 22. 2. 2024 16:42