Obsah

Historie obce Dolní Radechová

Obec Dolní Radechová se nachází v podkrkonoší, v úzkém údolí severovýchodním směrem od okresního města Náchod. Obec se rozkládá podél silnice I. třídy Náchod – Trutnov.
Vznik obce je datován nedlouho po založení náchodského hradu rytířem Hronem r. 1270. První historická zmínka o obci je z roku 1402 v Dětřichovi či Jetřichovi z Janovic u Náchoda, který r.1392 nastoupil jako kaplan na Náchodském zámku.


V současné době patří obec svými 757 obyvateli, 297 popisnými čísly a rozlohou 42,9 km2 k největším obcím v okrese. Na katastru obce výrazně převažují trvalé travní porosty (20,6 km2), velkou plochu zaujímají i lesy (10,3 km2).


Zástavba obce je převážně podél silnice. K dispozici je zde část základního občanského vybavení (základní škola, mateřská škola, prodejna potravin, pošta, pohostinství, zubní lékař). Pracovní příležitosti zdaleka nepokrývají potřeby ekonomicky činných obyvatel. Část jich pracuje v obci (v zemědělství a drobné výrobě), většina jich za prací dojíždí do nedalekého Náchoda.
Téměř celá obec je napojena na splaškovou kanalizaci s centrální ČOV v Náchodě, která byla realizována v letech 2001-2003. Plošná plynofikace obce byla provedena v letech 2001-2002. Zásobování vodou je většinou zajištěno individuálně, z domovních studní. Na vodovod jsou v současné době napojeny dvě ulice. K realizaci vodovodu došlo v roce 2004. V roce 2008 byla obec propojena s nedalekým Náchodem cyklostezkou. Mezi roky 2008-2009 vzniklo nad prodejnou potravin Víceúčelové obecní centrum, kam se přemístil obecní úřad se zázemím a knihovna. V těchto prostorách začal ordinovat od 1.7.2009 zubní lékař.