Obsah

 

POPLATEK ZA PSA - upřednostňujeme bezhotovostní platbu!

Platit můžete v hotovosti  každý všední den, nejlépe ve středu od 9.00 – 12.00

a od 13.00 – 17.00 hod, nebo na účet obce 7424551/0100.

Poplatek za 1 psa:   120-Kč za 1 rok/ za druhého a každého dalšího: 180,-Kč

Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: JE POPLATEK OD ROKU 2024 ZRUŠEN!