Obsah

 

POPLATEK ZA PSA - upřednostňujeme bezhotovostní platbu!

Platit můžete v hotovosti  každý všední den, nejlépe ve středu od 9.00 – 12.00

a od 13.00 – 17.00 hod, nebo na účet obce 7424551/0100.

 

Poplatek za 1 psa: 120,-Kč

Poplatek za každého dalšího psa: 180,-Kč

Poplatek pro důchodce, občany, kteří pobírají invalidní či vdovský důchod, který je jediným zdrojem příjmů: 60,-Kč

Dle obecní vyhlášky je nutné zaplatit poplatek do 30.června příslušného roku.