Obsah

Územní plán

I.A TEXTOVÁ ČÁST - ke stažení zde

I.B1 HLAVNÍ VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ – ke stažení zde

I.B2A HLAVNÍ VÝKERS-UTBANISTICKÁ KONC.,KONC.USPOŘ. KRAJINY – ke stažení zde

I.B2B1 VEŘEJNÁ INFRASTR. – TECH. INFR. – ENERGETIKA, DOPRAVA – ke stažení zde

I.B2B2 VEŘEJNÁ INFRASTR. – TECH. INFR. – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ –ke stažení zde

I.B3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A SANACÍ –ke stažení zde

II.B1 KOORDINAČNÍ VÝKRES –ke stažení zde

 

 

 

 

15.říjen 2020