Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 27 ve volebním období 2022 - 2026

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 27. 11. 2023 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

RM 27 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.11.2023

 

2.

FINANCE

2/1

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2024

2/2

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025

2/3

Vyřazení majetku

 

3.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

3/1

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

3/2

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

3/3

Žádost o změnu odpisového plánu - ZŠ Komenského

3/4

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

3/5

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského

3/6

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí

3/7

Zápis č. 3 z jednání Komise sportovní ze dne 07.11.2023

3/8

Smlouva o zprostředkování vystoupení - Dětský silvestr 2023

3/9

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2023

3/10

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2024

3/11

Žádost Stepík - čerpání dotace na rok 2024

3/12

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2024

3/13

Žádost o investiční dotace SK Nové Město nad Metují

3/14

Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami

3/15

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - MMUZ

3/16

Pravidla pro pracovněprávní vztahy ředitelů příspěvkových organizací

3/17

Navýšení příspěvku MK

 

4.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

4/1

Pronájem části p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání - plocha v kasárnách ke skladování

 

5.

 

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 

6.

ROZVOJ

6/1

Energetická koncepce města Nové Město nad Metují

6/2

Smlouva o smlouvě budoucí - plynofikace býv. kasáren

6/3

Dodatek č. 4 - Stará ekologická zátěž Elton, I. etapa

6/4

Výzva NPO Brownfieldy

6/5

Veřejná zakázka - II. etapa sanace Elton

6/6

STUDIE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - KRAJSKÉ PŘEDMĚSTÍ

6/7

Dohoda o vzdání se práva na náhradu škody - LAM

6/8

Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách - dodatek č. 2 ke SOD

 

7.

RŮZNÉ

7/1

Darovací smlouva - MSSS Oáza

7/2

Veřejná zakázka na dodávku kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a jeho PO

7/3

Poděkování městu Nové Město nad Metují za podporu Linky bezpečí, z. s.

7/4

ZM 9 dne 14.12.2023 - program

 

8.

DISKUSE

 

Ing. Milan Slavík v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 23.11.2023

 


Příloha

Vytvořeno: 3. 8. 2023
Poslední aktualizace: 23. 11. 2023 15:52