Obecní úřad

Náchodská 240
Dolní Radechová
549 11
IČO 00272621

Telefon 491424724
Mobil 724179769
e-mail:
obec.dolrad@seznam.cz

úřední hodiny:
středa 9.00-12.00
13.00-17.00

Organizace obecního úřadu:
Starosta obce: Ing.Jan Michel
Místostarosta obce: Josef Beneš
Účetní: Ivana Zelená

Vítejte na stránkách obce Dolní Radechová

Obec Dolní Radechová se nachází v podkrkonoší, v úzkém údolí 3 km severovýchodním směrem od okresního města Náchod. Obec se rozkládá podél silnice I. třídy Náchod – Trutnov.
Vznik obce je datován nedlouho po založení náchodského hradu rytířem Hronem r. 1270. První historická zmínka o obci je z roku 1402 v Dětřichovi či Jetřichovi z Janovic u Náchoda, který r.1392 nastoupil jako kaplan na Náchodském zámku.
V současné době patří obec svými 768 obyvateli, 293 popisnými čísly a rozlohou 4,204 km2 k největším obcím v okrese. Zástavba obce je převážně podél silnice. K dispozici je zde část základního občanského vybavení (základní škola, mateřská škola, prodejna potravin, pošta, pohostinství, zubní lékař). 

 

Pořízení nové CAS pro JSDH Dolní Radechová

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je zaměřen na koupi nové zásahové techniky – cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů v Dolní Radechové. Žadatelem je Obec Dolní Radechová, zřizovatel místní JSDH (JPO III). Obec je územně zařazena do ORP Náchod, exponovaného území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha (mimo jiných rizik – orkánů, masivních námraz, havárií nebezpečných látek, apod.), což souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, a to především v letních měsících.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele CAS, jeho ukončení předpokládáme v lednu 2017.

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Obec Dolní Radechová je s Babím u Náchoda propojena asfaltovou komunikací

 

 

 

Největší investiční akcí obce Dolní Radechová v letošním roce byla „Oprava místní komunikace Hlubočky, Dolní Radechová“.

Opravě komunikace předcházela v části ulice Hlubočky stavba nové opěrné zdi. Původně byla opěrná zeď navržena ze ztraceného bednění, ale z časových důvodů byla nakonec zhotovena z prefabrikovaných dílců tvaru L. Stavba opěrné zdi si vyžádala náklady více než 1,5 mil. Kč.

Po dokončení opěrné zdi se přistoupilo k opravě komunikace v celé ulici Hlubočky. Nejprve byly položeny podkladní štěrkové vrstvy podél opěrné zdi. Následovalo položení obrubníků a vyrovnání podkladních vrstev. Práce pokračovaly provedením podkladní asfaltové vrstvy. Nakonec byla položena vrchní asfaltová vrstva. Oprava komunikace si vyžádala náklady přibližně 900.000,- Kč.

Na akci „Oprava místní komunikace Hlubočky, Dolní Radechová“ finančně přispěl Královéhradecký kraj částkou 350.000,- Kč.

Před opravou komunikace v ulici Hlubočky Dolní Radechová byla provedena polní cesta spojující katastrální území Dolní Radechová a Babí u Náchoda. Ta byla opravena podle návrhu pozemkových úprav z dotace Programu rozvoje venkova ČR. Na tuto cestu navazuje komunikace v katastrálním území Babí u Náchoda, která byla opravena městem Náchod také s povrchovou úpravou v asfaltu.

    Po dokončení opravy komunikace v ulici Hlubočky, Dolní Radechová je propojena obec Dolní Radechová s Babím u Náchoda komunikací s asfaltovým povrchem.