Obsah

Územní plán

I.A TEXTOVÁ ČÁST

II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP – ke stažení zde

I.B1 HLAVNÍ VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ – ke stažení zde

I.B2A HLAVNÍ VÝKERS-UTBANISTICKÁ KONC.,KONC.USPOŘ. KRAJINY – ke stažení zde

I.B2B1 VEŘEJNÁ INFRASTR. – TECH. INFR. – ENERGETIKA, DOPRAVA – ke stažení zde

I.B2B2 VEŘEJNÁ INFRASTR. – TECH. INFR. – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – ke stažení zde

I.B3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A SANACÍ – ke stažení zde

II.B1 KOORDINAČNÍ VÝKRES – ke stažení zde

II.B2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – ke stažení zde

III.B3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁPORŮ PŮDNÍHO FONDU – ke stažení zde

 

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE – ke stažení zde (komprimovaný soubor)

Červen 6th, 2013