Obsah

Obec Dolní Radechová

oúObec Dolní Radechová se nachází v podkrkonoší, v úzkém údolí 3 km severovýchodním směrem od okresního města Náchod. Obec se rozkládá podél silnice I. třídy Náchod – Trutnov.

Vznik obce je datován nedlouho po založení náchodského hradu rytířem Hronem r. 1270. První historická zmínka o obci je z roku 1402 v Dětřichovi či Jetřichovi z Janovic u Náchoda, který r.1392 nastoupil jako kaplan na Náchodském zámku.

V současné době patří obec svými 757 obyvateli, 297 popisnými čísly a rozlohou 4,204 km2 k největším obcím v okrese. Zástavba obce je převážně podél silnice. K dispozici je zde část základního občanského vybavení (základní škola, mateřská škola, prodejna potravin, pošta, pohostinství, zubní lékař). 

 

Žehnání praporu obce

 

Pořízení nové CAS pro JSDH Dolní Radechová

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je zaměřen na koupi nové zásahové techniky – cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů v Dolní Radechové. Žadatelem je Obec Dolní Radechová, zřizovatel místní JSDH (JPO III). Obec je územně zařazena do ORP Náchod, exponovaného území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha (mimo jiných rizik – orkánů, masivních námraz, havárií nebezpečných látek, apod.), což souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, a to především v letních měsících.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele CAS, jeho ukončení předpokládáme v lednu 2017.

cisterna

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu