Obsah

Ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2021

-svoz dvouměsíční, cena 650,00 Kč/rok

-svoz měsíční, cena 1020,00 Kč/rok

-svoz poloviční+měsíční, cena: 1650,00 Kč/rok

-svoz poloviční, cena: 1800,00 Kč/rok

-svoz plný+měsíční, cena: 2610,00 Kč/rok

-svoz kombinovaný, cena: 2830,00 Kč/rok

igelitové pytle, jednorázové známky na odpad, cena: 87,00Kč/kus.

Svozový den je ÚTERÝ.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu! Platby se hradí vždy v úřední dny od začátku nového roku do konce ledna příslušného roku v hotovosti nebo raději bezhotovostně na účet obce číslo: 7424551/0100, s variabilním symbolem příslušného čísla popisného.

 

Svozový kalendář 2021.pdf (59.95 kB)