Obsah

Ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2017

-svoz dvouměsíční, cena 521,00 Kč/rok

-svoz měsíční, cena 809,00 Kč/rok

-svoz poloviční+měsíční, cena: 1306,00 Kč/rok

-svoz poloviční, cena: 1433,00 Kč/rok

-svoz plný+měsíční, cena: 2084,00 Kč/rok

-svoz kombinovaný, cena: 2260,00 Kč/rok

igelitové pytle, jednorázové známky na odpad, cena: 71,00Kč/kus.

Svozový den je ÚTERÝ.

Platby se hradí vždy v úřední dny od začátku nového roku do konce ledna příslušného roku v hotovosti nebo bezhotovostně na účet obce číslo: 7424551/0100, s variabilním symbolem příslušného čísla popisného.

 

svozový kalendář na rok 2017