Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 10 ve volebním období 2022 - 2026

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 20. 3. 2023 začátek od 13:00

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

RM 10 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

ÚVODNÍ INFORMACE

1/1

Pabliko - jmenovité hlasování na jednání RM 10 dne 20.03.2023

1/2

Program jednání RM

1/3

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.03.2023

 

2.

FINANCE

2/1

Vyřazení majetku

2/2

Zmocnění k vyřazování majetku

 

3.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

3/1

Žádost klubu historických vozidel Metuje

3/2

Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub

3/3

Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2023

3/4

Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2023

3/5

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

3/6

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2022

3/7

Žádost o dotaci - SK

3/8

Nový koncept Novoměstského zpravodaje

3/9

Nový ceník inzerce pro Novoměstský zpravodaj

3/10

Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2022

 

4.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

4/1

Zaplacení bezesmluvního užívání za p. p. č. 78 v k. ú. Nové Město nad Metují

4/2

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky na Husově náměstí - Seladon

4/3

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky na Husově náměstí - kavárna CAFÉ POHODA JAZZ

4/4

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky na Husově náměstí - Cukrárna Kamila

 

5.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

5/1

Zápis z 3. zasedání Komise bytové ze dne 08.03.2023

5/2

Záměr pronajmout prostory pro podnikání v č. p. 46, ul. T. G. Masaryka

5/3

Záměr pronajmout část střechy na objektu ZŠ Krčín

 

6.

ROZVOJ

6/1

Radarová stanoviště Vrchoviny

6/2

VZ - "Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 2. etapa"

6/3

Odpověď dopis - Státní pozemkový úřad - akvadukt Krčín

6/4

Program regenerace MPR a MPZ 2023 - podání žádosti o dotaci

6/5

Komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku - Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách

6/6

Studie parku v údolí Metuje pod Jiráskovými sady

6/7

Studie proveditelnosti šikmého panoramatického výtahu v trase Jiráskovy sady-Údolí Metuje

6/8

Sadové úpravy v ul. Nádražní

6/9

Zápis z 2. zasedání Komise životního prostředí ze dne 08.03.2023

 

7.

RŮZNÉ

7/1

Licenční smlouva pro programové produkty YAMACO

7/2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o nočním klidu

7/3

Kasační stížnost Krčínské návrší

7/4

Dohoda o zajištění ubytování v městských bytech - KHK

7/5

Dohoda o zajištění ubytování v bývalém hotelu Metuj - KHK

 

8.

DISKUSE

 

Ing. Milan Slavík v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 16.03.2023

 


Příloha

Vytvořeno: 16. 3. 2023
Poslední aktualizace: 16. 3. 2023 16:07