Obsah

Pořízení nové CAS pro JSDH Dolní Radechová

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je zaměřen na koupi nové zásahové techniky – cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů v Dolní Radechové. Žadatelem je Obec Dolní Radechová, zřizovatel místní JSDH (JPO III). Obec je územně zařazena do ORP Náchod, exponovaného území se zvýšenými riziky výskytu extrémního sucha (mimo jiných rizik – orkánů, masivních námraz, havárií nebezpečných látek, apod.), což souvisí se skutečností, že v daném území dochází ke zvýšenému výskytu požárů, a to především v letních měsících.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele CAS, jeho ukončení předpokládáme v lednu 2017.

cisterna

Projekt “Technika pro IZS – zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik“ je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu