Obsah

Obec Dolní Radechová je s Babím u Náchoda propojena asfaltovou komunikací

foto 1 foto2 foto 3

Největší investiční akcí obce Dolní Radechová v letošním roce byla „Oprava místní komunikace Hlubočky, Dolní Radechová“.

Opravě komunikace předcházela v části ulice Hlubočky stavba nové opěrné zdi. Původně byla opěrná zeď navržena ze ztraceného bednění, ale z časových důvodů byla nakonec zhotovena z prefabrikovaných dílců tvaru L. Stavba opěrné zdi si vyžádala náklady více než 1,5 mil. Kč.

Po dokončení opěrné zdi se přistoupilo k opravě komunikace v celé ulici Hlubočky. Nejprve byly položeny podkladní štěrkové vrstvy podél opěrné zdi. Následovalo položení obrubníků a vyrovnání podkladních vrstev. Práce pokračovaly provedením podkladní asfaltové vrstvy. Nakonec byla položena vrchní asfaltová vrstva. Oprava komunikace si vyžádala náklady přibližně 900.000,- Kč.

Na akci „Oprava místní komunikace Hlubočky, Dolní Radechová“ finančně přispěl Královéhradecký kraj částkou 350.000,- Kč.

Před opravou komunikace v ulici Hlubočky Dolní Radechová byla provedena polní cesta spojující katastrální území Dolní Radechová a Babí u Náchoda. Ta byla opravena podle návrhu pozemkových úprav z dotace Programu rozvoje venkova ČR. Na tuto cestu navazuje komunikace v katastrálním území Babí u Náchoda, která byla opravena městem Náchod také s povrchovou úpravou v asfaltu.

Po dokončení opravy komunikace v ulici Hlubočky, Dolní Radechová je propojena obec Dolní Radechová s Babím u Náchoda komunikací s asfaltovým povrchem.

kralovehradeckykraj