Obsah

Zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. 7 ve volebním období 2022 - 2026

Pozvánka na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují - 7. zasedání ve volebním období 2022 - 2026

Datum konání: 21. 9. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: Kino 70, velký sál, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

POZVÁNKA

na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují

ZM 7

koná se dne 21. září 2023

v Kině 70 (velký sál) , Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují

od 16:00 hodin

 

Program:

 

1.

ÚVODNÍ INFORMACE A VYSTOUPENÍ

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 21.09.2023

 

 

2.

FINANCE

2/1

Rozpočtová opatření 2023

2/2

Aktualizace Smlouvy o výpůjčce MMUZ

2/3

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

2/4

Žádost o investiční dotaci TJ Sokol Krčín

2/5

Aktualizace pravidel pro komisi pro občanské záležitosti (SPOZ)

 

 

3.

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1

Koupě pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Nahořanská, k. ú. Krčín

3/2

Směna části p. p. č. 658/48 za část p. p. č. 658/12 a st. p. č. 2207/1, vše v k. ú. Nové Město nad Metují

3/3

Darování pozemků p. p. č. 653/3 a p. p. č. 653/4 (oddělené z p. p. č. 653/1) v k. ú. Nové Město nad Metují

3/4

Koupě pozemků p. p. č. 446/8, 446/14 a 446/15, k. ú. Nové Město nad Metují, ul. 28. října/Rašínova

 

 

4.

ROZVOJ

4/1

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH - závazek spolufinancování

4/2

Zpráva o naplňování strategického plánu města

4/3

Propojující chodník T. G. Masaryka - park Březinky

4/4

Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Standardizace

 

 

5.

RŮZNÉ

5/1

Protokol o kontrole provedené Ministerstvem vnitra

 

 

6.

DISKUSE

 

V Novém Městě nad Metují, dne 7. září 2023

 

Ing. Milan Slavík v.r.
starosta

 

Podklady pro jednání ZM - vstup do databáze ZDE

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 16. 3. 2023
Poslední aktualizace: 15. 9. 2023 12:39