Obsah

Zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. 2 ve volebním období 2022 - 2026

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují - 2. zasedání ve volebním období 2022 - 2026

Datum konání: 24. 11. 2022 začátek od 16:00

Místo konání: Kino 70, velký sál, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

POZVÁNKA

na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují

ZM 2

koná se dne 24. listopadu 2022

v Kině 70 (velký sál) , Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují

od 16:00 hodin

 

Program:

 

1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 24.11.2022

1/3

Rozdělení gescí a kompetencí ST a MST pro volební období 2022 - 2026

 

 

2.

Finance

2/1

Odměňování neuvolněných zastupitelů - předsedů a členů výborů a komisí

2/2

Odměny nečlenům zastupitelstva - předsedům Osadních výborů a členům komisí

2/3

Pravidla pro odměňování členů komise SPOZ

2/4

Rozpočtová opatření 2022

2/5

Navýšení § 5512 - protipožární ochrana - RO

2/6

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022

 

 

3.

Majetkoprávní úkony

 

 

4.

Rozvoj

4/1

Určený zastupitel pro územní plánování

4/2

Řešení rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu k LAM

 

 

5.

Různé

5/1

Zastoupení města v obchodních společnostech

5/2

Zastoupení města v různých uskupeních, kde je město členem

5/3

Osadní výbory 2022 - 2026

5/4

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2023

5/5

Další postup ve věci vyvěšení vlajky Ukrajiny

5/6

Doplnění člena/členky KV zřízeného ZM pro volební období 2022 - 2026

 

 

6.

Diskuse

 

V Novém Městě nad Metují dne 15. listopadu 2022

 

Ing. Milan Slavík v.r.
starosta

 

Podklady pro jednání ZM - vstup do databáze ZDE

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 21. 10. 2022
Poslední aktualizace: 18. 11. 2022 11:57