Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 95 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 27. 6. 2022 začátek od 15:38

Místo konání: Městský úřad, zasedací místnost, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Nové Město nad Metují

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 95 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.06.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "ZŠ Malecí"

2/2

Jmenování ředitele/ky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Nájemní a podnájemní smlouva o užívání herny stolního tenisu v budově č. p. 926 v ul. U Lípy

3/2

Pronájem části pozemku pro vybudování dočasného sjezdu, ul. Leštinská

3/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - N_SYS s.r.o. - lokalita Malecí

3/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - CETIN a.s. - lokalita Kasárna a okolí

3/5

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p. p. č. 2176/47 a 2176/48, k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Opakovaná žádost o zrušení smluvní pokuty z kupní smlouvy ze dne 03.01.2020

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.05.2022

4/2

Zápis ze 181. zasedání Bytové komise ze dne 08.06.2022

4/3

Výpůjčka nebytových prostor ČČK

5.

Rozvoj

5/1

VZ - Zajištění technického dozoru investora na akci "Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad Metují"

5/2

VZ - Výsadba stromů v k. ú. Krčín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti)

5/3

VZ - Zajištění technického dozoru investora na realizaci akce - "Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní"

5/4

VZ - PD Oprava komunikace v části ul. Školní v Novém Městě nad Metují

5/5

VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují"

5/6

VZ - "Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín"

5/7

Dodatek č. 1 k SoD PD - Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují

5/8

Zrušení VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují

5/9

Vitrína pro smuteční oznámení před hřbitovem v ul. Sokolská

5/10

Vlajkový stožár - hrad Výrov

5/11

Průběh realizace akce - Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248

5/12

Soutěžní podmínky pro otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou soutěž o návrh „Kulturní centrum Kino 70“

5/13

Žádost o umístění značek obce do lokality Studýnka

5/14

Demolice č. p. 142 v ul. Nerudova

5/15

Žádost o pokácení smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/16

Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN pro měřič rychlosti v ul. Náchodská

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Vyřazení nalezených movitých věcí

7.

Různé

7/1

Návrh na odstranění laviček hřiště Malecí

7/2

Pojistná smlouva - aktualizační dodatek

7/3

Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 23.06.2022

 


Příloha

Vytvořeno: 5. 1. 2022
Poslední aktualizace: 23. 6. 2022 13:54