Obsah

Zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. 14 ve volebním období 2018 - 2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují - 14. zasedání ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání: 17. 9. 2020 začátek od 16:00, délka 270 minut

Místo konání: Městská knihovna, společenský sál, Komenského 30, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 270 minut

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

POZVÁNKA

na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují

ZM 14

koná se dne 17. září 2020

v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují

od 16:00 hodin

 

Program:

 

1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 17.09.2020

1/3

Volba radního

 

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Koupě pozemku p. p. č. 710/34 v k. ú. Krčín, ul. 1. máje

2/2

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

2/3

Přijetí daru od KHK - pozemky v areálu bývalých kasáren

2/4

Přijetí daru od KHK - pozemky pod chodníky, podél silnice Krčín - Spy

2/5

Přijetí daru od KHK - ul. Vrchovinská

2/6

Darování pozemků KHK - pozemky pod komunikací, silnice Krčín - Spy

2/7

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

2/8

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví KHK do vlastnictví města - ul. 1. máje

2/9

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví KHK do vlastnictví města - ul. Na Strážnici

2/10

Hotel Metuj - kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva

 

3.

Rozvoj

3/1

Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka

3/2

Zřízení pracovní skupiny „KINO 70“

3/3

Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70

3/4

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují

3/5

Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2020

3/6

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/7

LAM - protipovodňové opatření

 

4.

Finance

4/1

Odměna pro nově zvoleného člena RM

4/2

Návrh na dorozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

4/3

Rozpočtová opatření 2020

4/4

Rozpočtové opatření - § 5512 položka údržba (investice, revize ...) objektů města

4/5

Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

4/6

Snížení příspěvků příspěvkových organizací a § 6171 - RO

4/7

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 02.09.2020

 

5.

Různé

 

6.

Diskuse

 

V Novém Městě nad Metují dne 8. září 2020

 

Petr Hable v.r.

starosta

 

Pozvánka vč. programu jednání ZM 14 ke stažení ZDE

 

Podklady pro jednání ZM - vstup do databáze ZDE

 


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 13:06