Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 50 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 19. 10. 2020 začátek od 13:00, délka 5 hodin

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 5 hodin

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 50 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.10.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu

2/2

Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/3

Žádost o souhlas s přijetím věcného daru

2/4

Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"

2/5

Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 469/7, 469/12 a 676/1 v k. ú. Krčín - ul. Na Kopci

3/3

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka

3/4

Pronájem části pozemku p. p. č. 2311 v k. ú. Nové Město nad Metují - dvůr za BD

3/5

Pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Žádost občanky města o kácení dřeviny rostoucí mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G. Masaryka č. p. 201

5.

Rozvoj

5/1

Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020

5/2

Výjezd RM - Březinky

5/3

Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM

5/4

Zjednosměrnění ul. Českých legií

5/5

Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny

5/6

Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s.

5/7

Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci

5/8

Příkazní smlouva - organizace VZ

5/9

Dodatek č. 1 k SOD - Park Březinky - Etapa I.

5/10

Dohoda o umístění staveb

5/11

Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021

5/12

Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují

6.

Finance

6/1

Pojištění majetku - Hotel Metuj

6/2

Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2020

6/3

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

6/4

Přesun prostředků na platy a pojistné - RO

6/5

Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO

6/6

Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář

6/7

Pořízení videokonferenčního systému

7.

Různé

7/1

Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup elektrické energie

7/2

Jmenování členů komise pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - Svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023

7/3

Organizační řád

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 15.10.2020

 

Program jednání RM 50 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 15. 10. 2020 15:42