Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 46 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Datum konání: 24. 8. 2020 začátek od 13:00, délka 270 minut

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 270 minut

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 46 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 24.08.2020

2.

Různé

2/1

Prodej části pozemku p. p. č. 705/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

2/2

Zrušení kontejnerového stání v ul. Pod Strážnicí

2/3

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují / pokračování č. II

2/4

Zápis č. 6/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 30.07.2020

2/5

Žádost MKN o zábor veřejného prostranství

2/6

Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují

2/7

Žádost o souhlas s uložením optické sítě - Nádražní

2/8

Žádost o souhlas s uložením optické sítě - Zborovská

2/9

Žádost o souhlas s uložením optické sítě - Smetanova

2/10

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu

2/11

Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného za zásah do pozemku města pro teplovod Na Bořetíně

2/12

Zadávací dokumentace "Přírodní zahrada MŠ Na Františku, N. M. n. Met."

2/13

Zadávací dokumentace "Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa"

2/14

Příkazní smlouva - organizace a administrace architektonické soutěže na Kino 70, Nové Město nad Metují

2/15

Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních map

2/16

Jmenování vedoucí(ho) Odboru správního

3.

Aktualizace strategického plánu města - obsah Dotazníku pro obyvatele města a obsah Dotazníku „Průzkum podnikatelského prostředí v Novém Městě nad Metují“

3/1

Návrh dotazníku pro obyvatele

3/2

Průzkum podnikatelského prostředí v Novém Městě nad Metují

4.

Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70 (vyjádření FV a OF)

4/1

Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70 (vyjádření FV a OF)

5.

Budoucnost hotelu Metuj (rekapitulace vnitřní dispozice budovy, stav budovy, vyřešení přístupu do zadního traktu budovy, …  )

5/1

Budoucnost hotelu Metuj

6.

Budoucnost vojenských domků č. p. 496-504 v ul. Na Františku, Nové Město nad Metují

6/1

Budoucnost vojenských domků č. p. 496-504 v ul. Na Františku

7.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 20.08.2020

 

Program jednání RM 46 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 20. 8. 2020 13:50