Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 45 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 10. 8. 2020 začátek od 13:00, délka 120 minut

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 120 minut

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 45 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.08.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Dětský silvestr 2020

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín, ul. Na Kopci

3/2

Hotel Metuj - kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva

3/3

Cesta ve Spech - od č. p. 59 a č. p. 18 na Husí krk

3/4

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví KHK do vlastnictví města - ul. Na Strážnici

3/5

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví KHK do vlastnictví města - ul. 1. máje

3/6

Přijetí daru od Královéhradeckého Kraje - ul. Vrchovinská

3/7

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny

3/8

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/9

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

3/10

Prodej pozemku p. p. č. 7/3 a části p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

3/11

Prodej části pozemku p. p. č. 303/1 v k. ú. Spy, ul. Nad Starčí

3/12

Prodej části pozemku p. p. č. 705/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

4.

Správa nemovitostí

4/1

Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 142

4/2

Žádost nájemce LDT Pavlátova louka

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.07.2020

5.

Rozvoj

5/1

Stanovisko ke stavbě rekreačního domu

5/2

Žádost o pokácení stromů na zahradě MŠ František

5/3

Smlouva o právu provést stavbu - Potrubí pro čerpání vody na p. p. č. 2144/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ke Sta schodům

5/4

Žádost o souhlas s provedením pásu z dlažby na p. p. č. 2055/36 a p. p. č. 2055/33 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Náchodská

5/5

Smlouva o dílo - Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa (k. ú. Krčín)

5/6

Smlouva o dílo - Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa (k. ú. Nové Město nad Metují)

5/7

Kamenný most ve Vrchovinách - řešení havarijního stavu

5/8

Žádost ve věci rekonstrukce mostu v horní části obce Vrchoviny

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Rozpočtové opatření - § 5512 položka údržba (investice, revize ...) objektů města

6/3

Veřejná zakázka na dodávku kancelářských a hygienických potřeb

6/4

Kupní smlouva na dodávku stacionárního rychloměru vč. stanovišť

7.

Různé

7/1

Zápis č. 5/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.07.2020

7/2

Evropský den bez aut 2020

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 06.08.2020

 

Program jednání RM 45 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 18. 11. 2019
Poslední aktualizace: 6. 8. 2020 14:59