Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 41 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 1. 6. 2020 začátek od 13:00, délka 11.0 hodin

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 11.0 hodin

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 41 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.06.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Leštinská

2/2

Nájem částí pozemků k podnikání - snížení pronajaté plochy

2/3

Nabídka k odkupu pozemku p. p. č. 753/6 v k. ú. Krčín

2/4

Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2034/24 a p. p. č. 368/9 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Bořetínská a ul. T. G. Masaryka

2/5

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/6

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/7

Žádost o snížení ceny nájmu - zahrada u BD

2/8

Žádost Bytového družstva Malecí o ořez / kácení břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80

3.

Rozvoj

3/1

SOPPS vodovodní přípojky - Vrchoviny

3/2

Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - návrh změny díla

3/3

Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a části ul. Nahořanská

3/4

Zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 20.05.2020

3/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města

3/6

VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2

3/7

SOPPS sjezdu v ul. Leštinská

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor CETIN

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2020

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"

5/2

Zápis č. 12 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 13.05.2020

5/3

Inspekční zpráva - ZŠ Školní - plnění úkolu

5/4

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny

5/5

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"

5/6

Žádost o záštitu 42. Festivalu české filmové komedie

5/7

Informace MKN o přechodu na nový knihovní systém

5/8

Omezení provozu MKN v době letních prázdnin

5/9

Letní koncerty na náměstí - úsporná varianta

5/10

Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí

5/11

Zápis č. 5 z jednání KSPORT ze dne 20.05.2020

5/12

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

6.

Finance

6/1

Závěrečný účet 2019

6/2

Účetní závěrka města za rok 2019

6/3

Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 237/2018

6/4

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Souhlas se zařazením území města Nové Město nad Metují do územní působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.

7/2

Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")

7/3

Rezignace p. Miroslava Jarolímka na funkci člena RM ke dni 31.05.2020

7/4

Doplnění oddávajících - Bc. Jiří Sláma

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.


starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 28.05.2020

 

Program jednání RM 41 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 14:38