Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 23 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání

Datum konání: 23. 9. 2019 začátek od 13:00, délka 11.0 hodin

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 11.0 hodin

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 23 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.09.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene pro PNT na pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM

2/2

Prodej části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. NM

2/3

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. NM

2/4

Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. NM

2/5

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Rezecká

2/6

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u budovy č. p. 17 Komenského

3.

Rozvoj

3/1

Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

3/2

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a vyjádření k PD

3/3

Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro provozovnu kadeřnictví

3/4

Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro RD

3/5

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě

3/6

Povolení vystavování zboží

3/7

Technická infrastruktura města

3/8

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského - konektivita - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

3/9

Protipovodňový varovný a informační systém města

3/10

Informace o výsledcích podaných žádostí o dotaci, smlouva o dotaci

3/11

Harmonogram prací na BD v lokalitě Rychty

3/12

Poptávka - „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“

3/13

Vyjádření k DUR - Novostavba BD v ul. 28. října

3/14

Upravený postup pro zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích ploch

3/15

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem

3/16

Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného za zásah do pozemku města

3/17

Veřejná zakázka - Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí

4.

Správa nemovitostí

4/1

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/2

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.08.2019

4/3

Zápis ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne ze dne 11.09.2019

4/4

Návrh Bytové komise - plošné zvýšení nájemného v městských bytech

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

5/2

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.09.2019

5/3

Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Krčín"

5/4

Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

5/5

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"

6.

Finance

6/1

CP Mandl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

6/2

Vyřazení majetku

6/3

Kupní smlouva na nákup termokamery pro JSDH

7.

Různé

7/1

Zápis č. 5 Osadního výboru Spy ze dne 02.09.2019

7/2

Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020

7/3

Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova

7/4

Osvědčeni o nastoupení do funkce člena ZM

8.

Diskuse


 

Petr Hable v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 19.09.2019

 

Program jednání RM 23 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 19. 9. 2019
Poslední aktualizace: 19. 9. 2019 14:10