Obsah

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 21 ve volebním období 2018 - 2022

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Datum konání: 26. 8. 2019 začátek od 13:00, délka 11.0 hodin

Místo konání: Městský úřad, kancelář starosty, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno

Doba trvání: 11.0 hodin

Zdroj: Město Nové Město nad Metují

RM 21 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 26.08.2019

2.

Různé

2/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 45/2019 - Sportovní hřiště MŠ Rašínova

2/2

Zápis ze 156. zasedání Bytové komise konané dne 14.08.2019

2/3

Právní posouzení projektu "Záměr výstavby v lokalitě Na Výsluní"

2/4

VZ - Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a západní část

2/5

VZ - „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul. Bořetínská“

2/6

Žádost o povolení čerpání investičních prostředků z investičního fondu ZŠ Komenského

2/7

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

3.

Delegování vybraných kompetencí RM

3/1

Svěření pravomoci RM - nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce

3/2

Svěření pravomoci RM - umísťování nového dopravního značení

3/3

Svěření pravomoci RM - zastupování města jako účastníka stavebního řízení

3/4

Svěření pravomoci RM - Smlouvy o právu provést stavbu

3/5

Svěření pravomoci RM - překopy a výkopy

3/6

Svěření pravomoci RM - nájemní smlouvy na městské byty

3/7

Svěření pravomoci RM - nájmy hrobových míst

4.

Studie veřejných prostranství

4/1

Studie veřejných prostranství - seznámení, další postupy

5.

Zadávací podmínky pro architektonickou soutěž na areál bývalých kasáren

5/1

Území rozvojového areálu bývalých kasáren a autoparku

6.

Diskuse

 

 

Petr Hable v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 21.08.2019

 

Program jednání RM 21 ke stažení ZDE

 


Vytvořeno: 21. 8. 2019
Poslední aktualizace: 21. 8. 2019 17:44